Medlemsvilkår

Vilkår for medlemskab i Kiebe Studio.

§1 Medlemskabet:

Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og Mette Kiebe.

Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet.

Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kortoplysninger mv., skal meddeles til Mette Kiebe eller opdateres, hurtigst muligt.

Medlemskabet giver adgang til at træne på samtlige hold, Mette Kiebe udbyder.

Der er altid mulighed for at tilmelde sig en gratis prøvetime. Skriv til kontakt@mettekiebe.dk, hvis du ønsker dette.

Alle medlemskaber er løbende medlemskaber og dermed bundet af opsigelsesfristen i §8.

§2. Ændringer

Mette Kiebe forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udbud/tilbud, åbningstider og i betingelserne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 2 uger efter, at de har været annonceret på Mette Kiebes hjemmeside.

§3. Varighed

Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til §8.

Det vil sige at når du tilmelder dig, fortsætter abonnementet indtil du selv opsiger det.

§4. Betaling

Ved oprettelse, oplyses kortoplysninger og der betales for resterende måned.

Medlemskabet bliver trukket automatisk gennem EasyMe, den første i hver måned.

§5. For sen betaling og nyt kort

Får du nyt kort, skal du huske at gå ind og opdaterer dine kortoplysninger.

Betales medlemskabet ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet.

Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, opkræves et rykkergebyr på 100 kr.

Betales medlemskabet ikke senest d. 15 i måneden, har Mette Kiebe ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel.

§6. Prisændringer

Prisændringer annonceres på hjemmesiden senest 4 uger før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sig opdateret herom.

Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §8.

§7. Bero perioder

Medlemskabet kan sættes i bero for minimum 4 uger og maksimum 3 måneder.

Der skal ved bero periodens start, angives start- og slutdato for bero perioden.

Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode.

§8. Opsigelse af medlemskaber

Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned.

Ønsker du ikke at fortsætte dit medlemskab skal du aktivt udmelde dig skriftligt til Mette Kiebe, på kontakt@mettekiebe.dk.

Opsigelse kan kun ske ved på skrift med en mail til kontakt@mettekiebe.dk

Mailen skal indeholde Navn, telefonnummer, og dato for ønsket udmeldelse.

Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en opsigelse med dato

Er man i bero, når man opsiger sit medlemskab, vil bero perioden blive annulleret den sidste måned op til ens udmeldelse. Man kan således ikke være i bero den sidste måned inden ens udmeldelsesdato.

MAN ER IKKE UDMELDT FØR MAN HAR MODTAGET EN KVITTERING HERPÅ.

§9. Umyndige medlemmer

Er en person under 18 år eller umyndig kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.

Man skal være fyldt 16 år, for at kunne deltage på Mette Kiebes holdtræning.

§10. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse på Mette Kiebes hold.

Mette Kiebe tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsrets regler på området.

§11. Værdigenstande

Mette Kiebe bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§12. Ordensregler

Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af Mette Kiebe, skal altid følges.

§13. Afmelding af reservation og fremmøde

Reservation af plads på hold, foretages via www.mettekiebe.dk.

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet, så andre har mulighed for at bruge pladsen. Meld gerne fra aftenen før, så vi ikke står og venter forgæves.

§14. Doping

Findes der bevis på brug af doping, herunder også “social drugs”, medfører dette en udelukkelse på mindst 2 år fra træning på alle Mette Kiebes hold.

§15. Udelukkelse af medlem

Mette Kiebe kan, uden angivelse af grund, afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der imidlertid ikke tilbagebetaling.

§16. Ændring af medlemsbetingelser

Mette Kiebe kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 2 uger.

Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene, annonceres dette på Mette Kiebes hjemmeside.

Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §8.

Mette Kiebe har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§17. Fortrydelsesret

Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, hvis medlemskabet ikke er taget i brug jf. §8. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§18. Ferier og helligdage

Som udgangspunkt er der ingen træning på helligdage og i skoleferier. Mette Kan dog vælge at oprette hold alligevel – Se det som bonus 🙂

Der er ingen træning i følgende uger (2024):

Uge 8: Vinterferie

Uge 15 (+18/4) : Påskeferie

Uge 42: Efterårsferie

Derudover er der færre hold i sommerferien. Ferieholdplanen sendes ud senest ved udgangen af maj.

Og holdes der lukket på følgende helligdage: 
2. Pinsedag (20. maj)
24. 25. og 26. december


Adresse

Sct. Hansgade 22
4100 Ringsted

Email

kontakt@mettekiebe.dk

Telefon

+45 22 67 97 69

Sociale medier